Satellitstaden på Kulturradio P1 13 och 14 juni!

Posted by on Jun 14, 2012 in Uncategorized

Ungdomens Hus i Fittja

Anna Tullberg på Kulturradio har gjort en fantastik halv timmes reportage om Satellitstaden på Kulturradio P1!

Lyssna här!!!

“Alla blir glada av de färggranna prickarna mot himlen, nästan alla i alla fall. Anna Tullberg går på parabolvandring i stockholmsförorten Fittja med konstnären Isabel Löfgren, som pimpar paraboler sedan i höstas”Husen är höga och parabolerna många. De flesta är gråa, men några har fått färg. Stark färg. Parabolklänningar sys på löpande band i systugan i bottenvåningen på ett av hyreshusen.De boende i stockholmsförorten Fittja har svårt att skiljas från sina antenner, då kapas en livlina till andra delar av världen. Men när de deltar i konstprojektet Satellitstaden av Isabel Löfgren i samarbete med Erik Krikortz skapas nya nätverk.”

Leave a Reply