Contact us for more information:

Erik Krikortz

+46 768 38 95 69

info[at]satellitstaden.org

Vill du besöka installationen?
Ta röda linjen till Fittja (mot Norsbborg)
Gå längs Krögarvägen i Fittja.

Se bilder

Ring oss för en guidad visning!

Would you like to see the installation?
Take the tunnelbana and hop off in Fittja
(Red line twds Norsborg)
Walk along Krögarvägen and enjoy!

See images

Please get in touch for a guided visit!


View Larger Map